FØLGENDE PERSONER ER ÆRESMEDLEM I DEN NORSKE NDT-FORENINGEN:


- Gunnar Kristiansen, utnevnt 2002