FØLGENDE PERSONER ER ÆRESMEDLEM I DEN NORSKE NDT-FORENINGEN:


- Gunnar Kristiansen, utnevnt 2002

- Terje Gran, utnevnt 2022

- Frode Hermansen, utnevnt 2022

- Arnfinn Hansen, utnevnt 2022