Valgkomite

 
Komitèen skal bestå av 3 medlemmer. Blant valgkomitèens medlemmer velger disse sin leder.
Valgkomitèen velges på årsmøtet. Medlemmene velges for 3 år. Hvert år er 1 medlem på valg.

Valgkomitèen skal til årsmøtet fremme forslag om president, 3 styremedlemmer, revisor og 1 medlem til kontrollutvalget.

Følgende sitter i Valgkomitèen:


2022 - 2025 

Terje Roar Hansen
terje.roar.hansen@teknologisk.no  

Tlf: 948 42 701

Firma: Teknologisk Institutt AS
Forusparken 22
4031 Stavanger


2020 - 2023                                               
Terje Gran


Firma: DNV GL AS
Muselundgrenda 4
587 Oslo
Tlf: 97510815


2021 - 2024                                               
Kevin Bratteli
kevin.bratteli@hornnes.com
Elgfaret 22
4737 Hornnes
Tlf: 90985567