Kontrollutvalget

 
I forbindelse med årsmøte 2010 ble det besluttet å opprette et etisk råd. Det ble valgt 3 medlemmer til det etiske utvalget av årsmøtet.

I forbindelse med årsmøte 2011, ble det besluttet å legge ned Etisk råd og erstatte det med et Kontrollutvalg.
Representantene for kontrollutvalget velges for 3 år.

Følgende personer er valgt som representanter til kontrollutvalget:


2020 - 2023

Arild Lindkjenn
Forsvarsmateriell/Luftkapasiteter
Postboks 10
2027 Kjeller

Tlf: 922 08 624

2022 - 2025                               
Hogne Steinnes
Tungenesveien 66
4070 Randaberg
Tlf: +47 90660541
Stilling: Nivå 3

Firma:
NDT Partner AS
Tungenesveien 66
4071 Randaberg2021 - 2024                                                
Bent Arild Aspeli
baspeli@technip.com
Risløkkveien 43
583 Oslo
Tlf: 95998794
Stilling: Nivå-3

Firma: Technip Norge AS
Kjørboveien 14 &16
1303 Sandvika