NDT-informasjon 1-2000

Fra NDT-Informasjon Nr. 1.2000

Vi er i ferd med å passere et årtusen etter vår tidsregning. Vår forening har vært i virksomhet i 28 år av disse, faget NDT noe lenger. Ved årtusenskifte ser vi alle fall at faget og NDT-foreningen i denne sammenhengen er svært unge, knapt startet på livet.

På den andre siden ser vi blandt annet når vi leser vårt jubileumsskrift at den teknologiske utviklingen har vært stor de siste 25 år. Hva skjer så videre?

Det er sagt at i de siste 100 år har det hendt mer enn i de foregående 1000 år. Det har også hendt mer de siste 10 år enn de foregående 100 år. Interessant blir det derfor å se hva kommende år vil bringe.

Man kan kanskje anta at utviklinger neste år vil overskride de siste 10.

Det vil i såfall være en spennende inngang på neste årtusen.

Med disse betraktningene ønsker jeg alle lesere et fremgangsrikt og spennende nytt årtusen.

Den 9 og 10 november ble nivå 3.seminaret gjennomført med god oppslutning. Etter deltagernes oppslutning om gruppearbeid kan vi trekke den slutning at temaet var interessant. Et mer utfyllende referat finnes i denne utgaven av NDT-nytt.

Styret er nå i god rute med forberedelse av NDT-konferansen år 2000. Vi vil møte en rekke spennende foredragsholdere, så reserver allerede nå dagene 4-6 juni for en tur til Sandefjord.

 

Vøyenenga, 10. januar 2000

Steinar Hellum
President