NDT-informasjon 3-2002

Innhold i NDT-Informasjon nr. 3 - 2002.
Tittel Side
Leder
Presidenten har ordet
Nivå 3 seminar 2002
Oppsummering Gruppearbeid, Nivå 3 seminar
Synspunkt på Morten Bruno Larsen’s innlegg i NDT Informasjon
Smånytt fra styret
Test dine strålevernkunnskaper
Artikkelstafett; Roar Snerting
Forskjeller EN 473:2000 og Nordtest Doc Gen 010, Fourth Edition 
Referansegruppe “ Heve status NDT faget”
Produktnytt
Deltagernes vurdering av Nivå 3 seminaret 2002
Stråling i focus
Produktnytt
“Back to Basics” Bruk av kjente diskontinuitets standarder
Produktnytt 
Referansegruppe Strålevern
Artikkelstafett, Tore Ørbeck
4
5
6
8
9
11
11
13
16
17
18
18
20
21
22
24
26
28
Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.
Hvis du er interessert så meld deg inn via vårt sekretariat. eller direkte via elektronisk innmelding