NDT-informasjon 2- 2002

Innhold i NDT-Informasjon nr. 2 - 2002.
Tittel Side

Leder
Presidenten har ordet
NDT Konferansen 2002
Artikkelstafett; Grete Stokke
Artikkelstafett; Harry Nicolaysen
Nytt medlem av styret
Smånytt fra styret
Kommentar til “Vi forsøker å svare”
500 kroner
Produktnytt
Stråling i focus
8th. ECNDT
ICNDT
Utbytte av NDT konferansen 2002
Referansegruppe Strålevern
Hvem eier hva, Tilbaketrekking av sertifikater, Autorisasjon
Test dine strålevernkunnskaper
Referansegruppe Heve status på NDT faget
Produktnytt
Produktnytt

3
4
6
10
13
14
14
16
17
18
20
22
23
25
26
26
26
27
29
30

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.

Hvis du er interessert så meld deg inn via vårt sekretariat. eller direkte via elektronisk innmelding