NDT-informasjon Nr. 2-2003

Innhold i NDT-Informasjon nr. 2 - 2003.

Tittel

 

Side

 

Leder
Presidenten har ordet
NDT Konferansen 2003
Deltagernes vurdering av konferansen
Prosjektoppgave om NDT faget, Filmprosjekt
Hvordan elevene oppfattet prosessen og faget de har presentert
Kan en NS 477/EWI person utføre en kvalifiserende VT-inspeksjon
Nettguiden Inspeksjonsbedrifter
Produktnytt
Hvem er vi? Hva er NDT? Vet andre hvem vi er?
Konkurranse omkring EN 12 517
Referansegruppe Strålevern
Referansegruppe Heve Status
Stråling i focus
Artikkelstafett; Svein H. Isaksen
Bjarne Larsen in Memorian
Produktnytt
Mulig helsepåvirkning av sterke magnetfelter ved magnetpulverprøving
NDT Konferansen 2003 - Fra Sørlandsinspeksjon
Nordtestnytt
Nyheter fra Styret - Nye varamedlemmer til styret

4
5
6
10
10
11
13
15
15
16
16
17
18
20
21
23
24
25
26
28
30

   

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.