NDT-informasjon Nr. 1-2003

Innhold i NDT-Informasjon nr. 1 - 2003.

Tittel

 

Side

 

Leder
Presidenten har ordet
Kredittsystem for nivå 3 resertifisering
SkatteFUNN
Virtuelle sertifikater
Utfordring til referansegruppe strålevern
Personellsertifisering, Nemko
Inspection world wide
Dansk NDT konferanse
Produktnytt
Reisebrev fra ASNT konferanse
Artikkelstafett; Jonny Hammersland
Lærlingeordningen
Stråling i focus
Artikkelstafett; Elias Bohlin
Fagbrev i NDT kontrollfaget uten å avlegge fagprøve
NDT konferansen 2003, omtale og program
Produktnytt
Referansegruppe strålevern
Referansegruppe Heve status på NDT faget
Referansegruppe Strålevern
4
5
6
7
8
8
10
11
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
28
28
   

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.