Akkreditering (statusrapport)

Akkreditering
Statusrapport pr. 15.04.2002

 

Utgangspunktet var det nye trykkbeholderdirektivet som trer i kraft 29.05.2002.

Direktivet gir ikke noen krav om akkreditering av NDT-bedrifter.

Norske myndigheter vil heller ikke komme med krav om akkreditering av NDT-bedrifter opp mot trykkbeholderdirektivet. 

Utbyggere har så langt heller ikke kommet med noen krav, dette vil i så fall være pålegg som går ut over minstekravene som trykkbeholderdirektivet beskriver.

Det er også gjort en undersøkelse blant de øvrige NDT foreningene i Europa, og selv om det er litt begrenset med svar, ser det ut som om det kun er Sverige som har pålagt og innført akkreditering av NDT-bedrifter.

Slik det ser ut i dag kan det se ut som om akkreditering av NDT-bedrifter ikke er noen ”case” men……

Vi som arbeider innen NDT-faget, må være oppmerksomme på de signaler som eventuelt kan komme i framtida fra myndigheter (EU) og utbyggere, slik at vi står rustet til å ta på oss oppdrag der akkreditering blir krevd.

Birger Skatland
Styremedlem NSNDT