Styret i NDT foreningen

 

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer
er samlet (presidenten eller stedfortreder har dobbelt stemme ved stemmelikhet). Styret velges på
årsmøte. Presidenten velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Hvert år er 3 styremedlemmer på
valg. Blant styrets medlemmer velges visepresident for 1 år.

Frem til neste årsmøte  i 2023 sitter følgende i styret:
 President  2022-2023
                                                                                           
Rune Kristiansen
DNV GL
Det Norske Veritas AS
Veritasveien 1
1322 Høvik
rune.kristiansen@dnvgl.com                                                                            
Telefon: 905 65 680 
 

 Visepresident 2021- 2023

                                                                                              
Steinar Hopland
FORCE Technology Norway AS
Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
stho@force.no
Telefon: 900 32 947                                Styremedlem  2022- 2024

                                                                                              
Veronica Werring
IKM Solid Tech AS
Omagata 114 B
6517 Kristiansund

Telefon: 404 01 149                                 
 Styremedlem 2021 - 2023                                                                     
Ståle Thoen von Krogh
NDT Nordic
Åsveien 35
1369 Stabekk

Stale.vonkrogh@ndtnordic.no

Telefon: 971 00 500Styremedlem 2022 - 2024                                                                                          
Vivian Solhaug
Nammo Raufoss
Grevlingveien 17
2840 Reinsvoll
vivian.solhaug@nammo.com
Telefon: 482 02 306Styremedlem 2022-2024                                                                                           
Håvard Sletvold
Axess AS
Grønørveien
7300 Orkanger
havard.sletvold@axessgroup.com
Telefon: 92 24 02 06  


Styremedlem 2021- 2023
                                                                                        
Tor Harry Fauske
NDT foreningen

thfauske@gmail.com

Telefon: 90 99 83 58