Kontaktpersoner

President


Frode Hermansen

Koretveien 26
1626 Manstad
frodherm@online.no
Telefon: 905 07 801


Styremedlemmer


Steinar Hopland
FORCE Tech. Norway AS
Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
stho@force.no
Telefon: 900 32 947


Arild Lindkjenn
FORSVARSMATERIELL / Luftkapasiteter
Postboks 10
2027 Kjeller
alindkjenn@mil.no
Telefon: 922 08 624


Vivian Solhaug
Nammo Raufoss AS
Postboks 162
2831 Raufoss
vivian.solhaug@nammo.com
Telefon: 48202306


Tor Harry Fauske
Wintershall Norge AS
Espehaugen 32
5258 Blomsterdalen
tor.fauske@wintershall.com
Telefon: 004790998358


Ståle Thoen von Krogh
NDT Nordic AS
Åsveien 35
1369 Stabekk
stale.vonkrogh@ndtnordic.no
Telefon: 97100500


Odd Magne Rød
INTÉGRIT AS
Pålaveien 37
5179 Godvik
oddmag@gmail.com
Telefon: 93223163


Redaktører


Steinar Hopland
FORCE Tech. Norway AS
Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
stho@force.no
Telefon: 900 32 947


Arild Lindkjenn
FORSVARSMATERIELL / Luftkapasiteter
Postboks 10
2027 Kjeller
alindkjenn@mil.no
Telefon: 922 08 624


Sekretariat


Lisbeth A. Ås
FORCE Technology Norway AS
Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
sekretariat@ndt.no
Telefon: 64 00 37 69


image description