Styret i NDT foreningen

 

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer
er samlet (presidenten eller stedfortreder har dobbelt stemme ved stemmelikhet). Styret velges på
årsmøte. Presidenten velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Hvert år er 3 styremedlemmer på
valg. Blant styrets medlemmer velges visepresident for 1 år.

Frem til neste årsmøte  i 2019 sitter følgende i styret:President  2019-2020
                                                                                           
Rune Kristiansen
DNV GL
Det Norske Veritas AS
Veritasveien 1
1322 Høvik
rune.kristiansen@dnvgl.com                                                                            
Telefon: 905 65 680 
 

 Visepresident  2019- 2021
                                                                                          
Steinar Hopland
FORCE Technology Norway AS
Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
stho@force.no
Telefon: 900 32 947

 

Styremedlem 2018 - 2020                                                                                          
Arild Lindkjenn
Forsvarets Logistikkorganisasjon
Postboks 10
2027 Kjeller
alindkjenn@mil.no
Telefon: 922 08 624


Styremedlem 2019 - 2021                                                                     
Ståle Thoen von Krogh
NDT Nordic
Åsveien 35
1369 Stabekk
stale.vonkrogh@ndtnordic.no
Telefon: 971 00 500Styremedlem 2018 - 2020                                                                                           
Vivian Solhaug
Nammo Raufoss
Grevlingveien 17
2840 Reinsvoll
vivian.solhaug@nammo.com
Telefon: 482 02 306Styremedlem 2018-2020                                                                                            
Håvard Sletvold
Axess AS
Grønørveien
7300 Orkanger
havard.sletvold@axessgroup.com
Telefon: 92 24 02 06 Styremedlem 2019 - 2021                                                                 Tor Harry Fauske
Wintershall Norge AS
Espehaugen 32
5258 Blomsterdalen
tor.fauske@wintershall.com