Kalender

NDT-Konferansen 2021, 03.10 - 05.10, Clarion Hotel Stavanger

Omtale Påmelding

Etter nøye overveielser har styret i NDT-foreningen tatt beslutningen om å utsette NDT-konferansen til 3.–5. oktober 2021 på Clarion Hotel Stavanger.
Dette er i tråd med regjeringens anbefalinger om utsettelse av større arrangementer, noe som er ekstra viktig for vår konferanse da den samler mennesker på tvers av ulike geografiske områder.

Vi ønsker at NDT-konferansen skal være en viktig møteplass for personer i NDT-bransjen og vi har høyt fokus på at arrangementet blir gjennomført innenfor trygge og sikre rammer i henhold til gjeldende retningslinjer fra FHI.

Det tradisjonsrike Nivå 3-seminaret vil i år inngå som en del av NDT-konferansen, og vi kan allerede nå love et innholdsrikt program.

Vi beklager nok en utsettelse av arrangementet, men håper på forståelse for beslutningen om å utsette konferansen til oktober.

Dersom du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med Lisbeth Ås i sekretariatet  på sekretariat@ndt.no eller på telefon 64 00 37 69.

Vi ser frem til å møtes igjen under NDT-konferansen 3.–5. oktober.


Med vennlig hilsen

Styret i NDT-foreningen

[ Tilbake ]

image description