Kalender

NDT Nivå 3 Seminar, 24.11 - 25.11, Hotel Opera, Oslo

Omtale Påmelding

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) arrangerer i dagene 24.-25. november 2008 det etter hvert så tradisjonsrike seminar for EN 473/ NORDTEST nivå 3 personell i NDT. Nivå 3-ordningen er en viktig funksjon, og foreningen ser det som sin oppgave å få ordningen til å fungere som forutsatt. Et viktig bidrag er derfor å samle nivå 3 personell og annet personell med tilknytning til EN 473/ NORDTEST-ordningen, til et årlig diskusjonsforum for å samordne utøvelsen av ordningen.

Klikk her for å se programmet.

 Målgruppe:

   EN 473/NORDTEST nivå 3-personell

   Personell som sikter mot nivå 3-sertifisering

   Kontraktspersonell som spesifiserer krav til NDT

   Avdelingsledere for NDT-avdelinger

   Kvalitetssikringspersonell

   Faglærere innen NDT i skoleverket

   Opplæringsvirksomheter innen NDT

   Myndigheter

Seminaret har som målgruppe også alle andre med interesse for kvalitetsheving av NDT og med interesse for EN 473/NORDTEST-ordningen og hvordan den fungerer i europeisk sammenheng.

[ Tilbake ]

image description