Nivå 3 seminar 13-14 November, Thon Hotel Oslo Airport

Nivå 3 seminar 13-14 november

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) arrangerer i dagene 13.-14. november 2017 det etter hvert så tradisjonsrike seminar for ISO 9712/ NORDTEST nivå 3 personell i NDT. Nivå 3-ordningen er en viktig funksjon, og foreningen ser det som sin oppgave å få ordningen til å fungere som forutsatt. Et viktig bidrag er derfor å samle nivå 3 personell og annet personell med tilknytning til ISO 9712/ NORDTEST-ordningen, til et årlig diskusjonsforum for å samordne utøvelsen av ordningen.

Målgruppe:

 - ISO 9712/NORDTEST nivå 3-personell

  - Personell som sikter mot nivå 3-sertifisering

  - Kontraktspersonell som spesifiserer krav til NDT

  - Avdelingsledere for NDT-avdelinger

  - Kvalitetssikringspersonell

  - Faglærere innen NDT i skoleverket

  - Opplæringsvirksomheter innen NDT

  - Myndigheter

 Seminaret har som målgruppe også alle andre med interesse for kvalitetsheving av NDT og med interesse for ISO 9712/NORDTEST-ordningen og hvordan den fungerer i europeisk sammenheng.

Programmet er under bearbeiding, send gjerne inn forslag til tema/foredrag.

 Innlogging for medlemmer på NDT.no


For å logge deg inn på NDT.no så benytter du deg av ditt brukernavn (dette består av de 2 første bokstavene i fornavnet ditt pluss de 3 første i etternavnet ditt), samt medlemsnummeret ditt som benyttes som passord.
Man har full mulighet til å endre både brukernavn og passord til det man ønsker etter at man har logget seg inn første gang.


Ta gjerne kontakt med sekreteriat eller redaktør dersom det er behov for hjelp.