NDT konferanse 2017, Haugesund (OBS: Inkl. premiering, se mer)

 

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) arrangerer i dagene
28-30 mai 2017 den etter hvert så tradisjonsrike konferansen for
alle som arbeider, eller har interresse for NDT.

Foreningen ser det som en stor oppgave å gi informasjon om NDT i form av konferanser og seminarer, der både
nasjonale og internasjonale forelesere presenterer de siste nyheter innenfor NDT, og nye erfaringer med
tradisjonell NDT.

Det vil som vanlig bli arrangert utstilling av NDT-utstyr også ved årets konferanse, der blant annet en rekke
leverandører i Norge vil være representert. 

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen fagområdet NDT og kvalitetssikring, produktkontroll,
skoleverk, konsulentvirksomhet, forskning, og som ønsker å holde seg informert om den siste utvikling på området.

EarlyBird-rabatt: Kr. 6.450,- for medlemmer og kr 7.250 for ikke-medlemmer ved

påmelding før 10. april 2017.

Klikk her for program.
                                                                                                                                                                                                    

Styret har observert over tid at flere og flere deltagere velger å reise hjem
før programmet er ferdig.

Dette resulterer i at foredragsholdere, som har jobbet i lang tid med
sin presentasjon, ikke får det antall av publikum som vedkommende fortjener.

For å forsøke å snu denne trenden så vil styret foreta to premieringer/
loddtrekning etter siste foredrag er avholdt.

Dvs at alle som er igjen etter siste foredrag har en stor mulighet til å vinne
en flott premie som takk for deltagelse av HELE programmet.Hjertelig velkommen !!!