FØLGENDE PERSONER ER ÆRESMEDLEMMER I DEN NORSKE NDT-FORENINGEN:


- Gunnar Kristiansen, utnevnt 2002

- Olav Førli, utnevnt 2002