Positiv Material Identifikasjon


Metodenavn:


Positiv Material Identifikasjon (forkortes PMI)



Måleprinsipp:

XRF, Røntgenfluorescens



Bruksområde:

Grunnmaterialer og sveis.



Detekterer:

Materialets kjemiske sammensetning.
Gir navn på legering.



Fordeler:

Rask identifikasjon av høylegerte materialer.
Enkel i bruk.
Portabelt utstyr.
Ikke destruktiv.



Begrensninger:

Egner seg dårlig til lavlegerte materialer   (måler ikke karbon) og elementer som inneholder  < 0,1%
Overflateteknikk, maling etc. må fjernes



Nødvendig utrustning:

Portabelt Instrument, isotop eller røntgenrør.
     Vekt: 0,8 kg – 1,6 kg
     Batteridrift



Inspeksjon av sveis:

Kjemisk sammensetning av en sveis er en blanding av tilsatsmaterialet og grunnmaterialet.
Dette må tas hensyn til i oppbygging av instrumentbiblioteket.



Referansestandarder:

Anvendes som kontrollstandarder.



Personalutdanning (kompetanse):

Kurs arrangert av instrumentleverandør

Praktisk erfaring:  6 mnd.
     


HMS:

Instrumentet avgir radioaktiv stråling og skal være godkjent av statens strålevern for bruk i Norge.
Bruker skal godkjennes av statens strålevern.